s1s2s3s4

sklad WMS

Používanie technológie sMOBILE SKLAD automatizuje prácu skladníkov pri vykonávaní:

  • Príjmu
  • Výdaja
  • Inventúry

Skladník, už nepracuje s papierovými dokumentmi, ale pri svojej práci používa mobilné priemyselné PDA zariadenie. Takýto spôsob práce znižuje pracovné náklady, úplne eliminuje vznik evidenčných chýb (ukončuje sa prepisovanie údajov z papiera do primárneho informačného systému) a zvyšuje sa presnosť inventarizácie. Základným rysom aplikácie je, že skladník pracuje on-line, on line sa zapisujú príjmové a výdajové doklady do primárneho informačného systému (IS) a preto má skladník, alebo administratívny pracovník neustále príjem a výdaj pod kontrolou. Priemyselné PDA je pomocou Wi-Fi siete pripojené k aplikačnému serveru, na ktorom je inštalovaný primárny IS.

Otázky a odpovede

Je riešenie sMOBILE SKLAD vhodné pre moju komoditu?

Aplikácia sMOBILE SKLAD je využiteľná v akomkoľvek sklade (potraviny, elektroinštalačný materiál, stavebniny, drogéria, hračky, pneumatiky, biela a čierna technika, sanita, papier... atď) bez obmedzenia z pohľadu skladovanej komodity.

Aká je otvorenosť aplikácie sMOBILE SKLAD?

Aplikácia je otvorená komunikácii s primárnymi informačnými systémami tretích strán bez obmedzenia. Podporujeme SQL serverové platformy ako aj DBF systémy.