s1s2s3s4

servis
Mobilný servis sMOBILE SERVIS je aplikácia, ktorá servisným technikom umožňuje zaznamenávať výkazy o vykonaných službách a spotrebovanom materiály priamo u zákazníka, v teréne, s využitím PDA zariadení, alebo notebookov. Aplikácia poskytuje servisnému pracovníkovi  informácie o termínoch, miestach servisu a samotných servisovaných zariadeniach. Aplikácia SMOBILE SERVIS komunikuje   s primárnym informačným systémom na centrále spoločnosti v režime OnLine i  OffLine. Servisný  technik môže preto dáta o vykonaných servisoch a atestoch ihneď po ich ukončení  odoslať na ďalšie spracovanie do centrály spoločnosti. Ak na evidenciu servisu používa servisný pracovník PDA zariadenie, potom zákazník môže vykonanú službu potvrdiť vlastnoručným podpisom na PDA zariadení a zároveň je možné vytlačiť servisný výkaz priamo na mieste. Všetky potrebné dáta si dokáže pracovník naimportovať  prostredníctvom Internetu (3G, GPRS/Edge, WiFi, LAN) a preto sa dokáže mobilne v teréne pohybovať i dlhšiu dobu bez nutnosti navštíviť centrálu firmy. Aplikácia podporuje  využitie integrovaného snímača čiarových kódov pre identifikáciu servisovaných zariadení, alebo materiálu. Podporované je taktiež využívanie sériových čísiel.

Otázky a odpovede

Je riešenie sMOBILE SERVIS  vhodné pre moju firmu?

Každá firma, ktorá servisuje technické zariadenia  je v neustálom konkurenčnom tlaku a ak  firma vybaví svojich pracovníkov v teréne mobilnými PDA zariadeniami, alebo notebookmi, získa konkurenčnú výhodu,  minimalizuje papierovú prácu s formulármi, získa poriadok v dátach a ich on line prenos do centrálnej databázy úplne elimunuje chyby spôsobené opätovným nahadzovaním dát z papierových formulárov.

Aká je otvorenosť sMOBILE SERVIS?

Aplikácia je otvorená komunikácii s primárnymi informačnými systémami tretích strán bez obmedzenia. Podporujeme SQL serverové platformy ako aj DBF systémy.