s1s2s3s4

manažér
Aplikácia sMOBILE MANAŽÉR je určená riadiacim pracovníkom, manažérom a majiteľom firmy, ktorí potrebujú ráno, alebo hocikedy v priebehu dňa najčerstvejšie „Fresh“ informácie“ o spoločnosti, bez nutnosti kontaktovať zodpovedných pracovníkov (na ekonomickom oddelení, vo výrobe, na obchodnom oddelení, na mzdovom a personálnom oddelení, atď.), alebo bez nutnosti otvárať v podnikovom informačnom systéme zostavy /EXCEL súbory.

Aplikácia sMOBILE MANAŽÉR automatizovane preberá dáta z primárneho informačného systému a synchronizácia je buď nastavená na čas vyhovujúci manažérovi, alebo si synchronizáciu vyvolá sám manažér v čase, podľa potreby.

Práca s aplikáciou sMOBILE MANAŽÉR je veľmi jednoduchá a komfortná.  Aplikácia pracuje s farbami, napríklad kritické dáta môžu byť červené, optimistické dáta môžu byť zelené, atď.