s1s2s3s4

CRM OBCHOD

Obchodníci, ale samozrejme aj iní pracovníci, pre svoju prácu v teréne, priamo u zákazníka používajú aplikáciu sMOBILE CRM, ktorá je nainštalovaná v smartóne/tablete/notebooku/netbooku. V tejto aplikácii pracovníci plánujú svoje aktivity ( osobné rokovania, telefonáty, mailing, repre stretnutia, promo akcie, atď..) a počas vykonávania aktivít, alebo bezprostredne po ich ukončení, rýchlo a jednoducho urobia záznam z aktivity. Pracovník má v aplikácii sMOBILE CRM aktuálne k dispozícii všetky dôležité informácie o obchodných partneroch, celú históriu aktivít s týmito partnermi a tak môže kvalitne a profesionálne riadiť svoje vzťahy s týmito partnermi. Aplikácia sMOBILE CRM komunikuje s centrálnym primárnym informačným systémom prostredníctvom GSM mobilnej siete. Aplikácia pracuje v režime on-line, čiže pracovník má neustále k dispozícii aktuálne dáta a rovnako off-line, keď pracovník nie je v dosahu signálu (3G, GPRS/Edge, WiFi, LAN), v momente kedy sa pracovník dostane do oblasti pokrytej signálom, pohodlne odošle všetky záznamy na centrálny informačný systém.

Otázky a odpovede

 

Čo ak nie som v dosahu signálu GSM mobilnej siete ?

Aplikácia pracuje v režimoch on-line a rovnako off-line za predpokladu, že obchodný zástupca nie je v dosahu signálu. V momente kedy sa obchodný zástupca dostane do oblasti pokrytej signálom, pohodlne odošle všetky doklady na centrálny informačný systém.

Musím dáta pravidelne synchronizovať na centrále spoločnosti ?

NIE, všetka komunikácia sa odohráva prostredníctvom Internetu.

Aká je podpora IS tretích strán?

Aplikácia je otvorená komunikácii s primárnymi informačnými systémami tretích strán bez obmedzenia. Podporuje SQL serverové platformy ako aj DBF systémy.