s1s2s3s4
 

START - jednoduchá aplikácia, ktorú skladníci používajú na mobilných PDA zariadeniach a vykonávajú snímaním čiarového kódu tovaru príjem a výdaj. Skladové operácie sa automatizovane zapisujú do počítačového systému...
WMS - regálové polohy v sklade sú označené čiarovými kódmi, skladníci na mobilných PDA zariadeniach vykonávajú snímaním čiarového kódu tovaru príjem, naskladnenie, preskladnenie, výdaj a expedíciu tovaru. vo väzbe na tieto skladové polohy. Evidencia šarží, expirácií, výrobných čísiel je samozrejmosť...

 
 

CRM - obchodník v aplikácii na smartfóne/tablete/notebooku rýchlo a jednoducho eviduje a riadi svoj plán aktivít, v reálnom čase robí záznamy z rokovaní, riadi svoje vzťahy so zákazníkmi. Vždy má k dispozícii rýchle „info“ o zákazníkovi (saldo, obrat, najpredávanejšie položky...) Údaje sa synchronizujú, cez internet, s počítačovým systémom...
OBCHOD - obchodník v aplikácii na smartfóne/tablete/notebooku/PDA rýchlo a jednoducho vystavuje objednávky, obchodník vidí akciové položky, zalistované položky, stavy zásob na centrálnom sklade...

 
 

Servisný technik v teréne už nepoužíva papierový servisný výkaz, ale na mobilnom PDA zariadení/ notebooku, v našej aplikácii vypĺňa servisný výkaz, zapisuje spotrebovaný materiál, vykonané služby, opisuje teploty, eviduje iné dôležité údaje, fotí zariadenie... Údaje sa synchronizujú, cez internet, s počítačovým systémom...

 
 

Manažér má na svojom smartfóne/ tablete zobrazené „fresh info“ o svojej firme. Dáta sa čerpajú z centrálneho počítačového systému a bez toho, aby manažér kohokoľvek z firmy kontaktoval, má k dispozícii napr. finančný stav pohľadávok, fiannčný stav účtov, porovnanie obratu aktuálneho roka s adekvátnym obdobím v predchádzajúcom roku, aj v %-álnom vyjadrení, ...

 
 
02.05.2013 / Distribučný sklad papiera a kancelárskych prostriedkov, XEPAP, s.r.o. Zvolen,

spustil vo svojom sklade v Bratislave do ostrej prevádzky aplikáciu sMOBILE WMS s prepojením na počítačový systém GarIS od spoločnosti TatraSoft GROUP, s.r.o. Bratislava.

08.04.2013 / Obchodná spoločnosť RONEX WORLD, s.r.o. v Budimíre ( špecializovaný dodávateľ obalových materiálov)

zahájil u svojich obchodníkov používanie aplikácie sMOBILE OBCHOD na PDA zariadeniach s prepojením na počítačový systém MK Soft z Prešova

19.02.2013 / Strojárska výrobná spoločnosť, UDENCO, s.r.o.

v Nitre, spustil vo svojom sklade materiálu a hotových výrobkov do ostrej prevádzky aplikáciu sMOBILE WMS s prepojením na počítačový systém Helios Orange od spoločnosti CRM NITRA, s.r.o. Nitra.

vitajte na našej stránke

Vážení obchodní partneri, zmocňuje sa vás vzrušenie a nadšenie z mobilných možností? Z každej strany počúvate, že je čas nahradiť papierový zber údajov elektronickým a že mobilný internet už nie je len hračkou pre pár nadšencov, ale významným nástrojom  komunikácie. Radi Vám na našej stránke predstavíme možnosti rozšírenia firemných systémov na mobilnú platformu. Sme tím odborníkov na mobilné technológie, máme za sebou veľa  projektov z rôznych oblastí a okrem bohatých skúseností so samotným programovaním mobilného softvéru vám  vieme poradiť  pri výbere aplikácií , výbere platformy, výbere mobilných zariadení.

Viac info

Snažíme sa mať jasno v dostupných mobilných technológiách, pretože sme  nadšení prínosmi týchto technológií a pretože nás to baví. A pre vás  je určite ten správny čas byť mobilný, skvalitniť tak svoje vzťahy so zákazníkmi, predbehnúť konkurenciu, posilniť pozíciu na trhu a hlavne mať v biznise poriadok.

referencie

Spoločnosť Tibor Varga TSV Papier, Lučenec sa zaoberá veľkoobchodnou činnosťou s kancelárskymi potrebami a papierom. Spoločnosť má svoj centrálny sklad v Lučenci o rozlohe približne 3 000m2. Sklad je vybavený regálovým systémom štandardným pre tento typ komodity – celkovo obsahuje asi 1 000 pozícií. 5 skladníkov manipuluje so 4 000 skladovými položkami. Prínosy používania mobilnej technológie SMOBILE WMS slovami majiteľa, pána Tibora Vargu: Všetky požiadavky, definované pri výbere, boli splnené a dnes si nevie predstaviť, že by v sklade nemal nasadenú takúto technológiu. Je veľmi spokojný. Mikro Trading a. s., Podivín, Česká republika, patrí k najväčším distribútorom hračiek v Českej republike. Veľkoobchodná činnosť je orientovaná na domáci aj zahraničný trh: Česká a Slovenská republika. Spoločnosť prevádzkuje jeden centrálny sklad o rozlohe cca 12 000m2. Sklad je vybavený moderným regálovým systémom s približne 5 000 paletovými pozíciami. Logistické operácie vykonáva 10 skladníkov. Prínosy používania mobilnej technológie SMOBILE WMS, zhodnotil pán majiteľ, Oldřich Krůza: Omyly a zámeny klesli pod 1%, stratený tovar klesol pod 5%, orientácia v sklade ideálna, zaučenie nových pracovníkov v ráde pár hodín, rýchly príjem tovaru bez chýb, Násobne efektívnejšie vyskladňovanie, Produktivita práce skladníkov stúpla o 50%. MIKONA s.r.o., Púchov je firma zaoberajúca sa predajom pneumatík a poskytovaním komplexných služieb v oblasti pneuservisu. Patrí k najväčším pneumatikárskym firmám v strednej Európe. Spoločnosť prevádzkuje jeden centrálny sklad o rozlohe približne 20 000 m2. Sklad je vybavený regálovým systémom a obsahuje cca 6 500 pozícií. 5 skladníkov vyexpeduje denne priemerne 150 dokladov výdaja a počas sezónnej špičky aj dvojnásobok tohto počtu dokladov. Prínosy používania mobilnej technológie SMOBILE WMS pán Ing. Miroslav Crkoň, majiteľ spoločnosti hodnotí: Nasadenie mobilnej technológie do skladu splnilo očakávania manažmentu spoločnosti: Zrýchlila sa obrátka zásob, Znížil sa výskyt ležiakov a starých pneumatík, Zrýchlila sa nakládka a manipulácia s tovarom, Znížil sa počet skladových pracovníkov, Znížil sa počet chybných nakládok a zámen v sklade, Efektívne sa využívajú skladové priestory. Bez takejto technológie si nevedia predstaviť riadenie logistiky vo svojom najväčšom distribučnom sklade pneumatík v Púchove. Spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s. a Zlatá Studňa, s.r.o. sú najväčším výrobcom a distribútorom nápojov a minerálnych vôd v Slovenskej republike. Výrobný program tvorí plnenie prírodných minerálnych vôd, liečivej minerálnej vody, pramenitej vody a ochutených nápojov. Veľkoobchodná činnosť je orientovaná na domáci aj zahraničný trh. Základnou požiadavkou pri výbere systému bolo 1.1 2010 zabezpečiť dohľadateľnosť materiálovej skladby výrobku vrátane šarží na základe známej šarže hotového výrobku. Taktiež dohľadateľnosť všetkých odberateľov pre definovanú šaržu výrobku. So šaržou bolo potrebné evidovať aj expiráciu. Systém je implementovaný v centrálnej prevádzke Široké a ďalej v závodoch Budiš a Gemerka. Spolu tieto sklady reprezentujú približne 10 000m2 plochy. V skladoch pracuje 25 skladníkov. Prínosy používania mobilnej technológie SMOBILE WMS: Tri mesiace po odovzdaní diela do ostrej prevádzky prebehlo záverečné hodnotenie s výkonným manažmentom spoločnosti , kde bolo jednoznačne konštatované, že ciele boli splnené v plnom rozsahu. GurmEko, s. r. o. Praha je súkromná česká výrobná a obchodná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou, dovozom a predajom korenín, koreninových zmesí a ďalších potravinových komodít.
Spoločnosť využíva v rámci svojej siete obchodných zástupcov v Českej a Slovenskej republike a v Maďarsku, systém sMOBILE CRM.
Aplikácia beží v prostredí Windows na netbookoch a predstavuje nástroj na plánovanie a záznam skutočných aktivít u zákazníkov. Riešenie umožňuje prepojiť centrálne plánovanie aktivít obchodníkov s ich individuálnym plánom. Skutočné obchodné aktivity obchodík eviduje v teréne a priebežne importuje do centrálneho CRM systému v počítačovom systéme Helios Orange.
Prínosy používania mobilnej technológie SMOBILE CRM: Výkonný manažment získal operatívny denný prehľad o aktivitách obchodníkov. Obchodný zástupca má priamo v teréne všetky nevyhnutné informácie v rámci procesu prípravy na obchodné rokovanie – komplexná história aktivít u zákazníka, saldokonto, najčastejšie nakupované položky, posledná objednávka, trendy vývoja spolupráce. Obchodník kvalitne a zodpovedne riadi svoje vzťahy so zákazníkmi.
Spoločnosť B B N - spol s r.o. vo Zvolene sa zaoberá predajom náhradných dielov a autopríslušenstva pre automobily a motocykle, od renomovaných firiem. Ja našim prvým obchodným partnerom na Slovensku, ktorého obchodní zástupcovia už 6 rokov používajú mobilné PDA zariadenia a vystavujú v aplikácii sMOBILE OBCHOD objednávky. Prínosy používania mobilnej technológie SMOBILE OBCHOD: Možnosť evidovať objednávky priamo v teréne a okamžite ich odosielať na spracovanie do centrálneho systému, predstavuje dnes podľa slov manažmentu ich významnú konkurenčnú výhodu. Doklady objednávok vystavené do 15:00 v teréne sú schopní ešte v ten deň expedovať zákazníkovi. Okrem zrýchlenia dodávok sa odbúrala pracnosť a chybovosť prepisovania objednávok do počítačového systému a v neposlednom rade sa zrýchli aj tok peňazí.